Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Każdy Kupujący, który dokonuje zakupu jako konsument, tj. osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zamówionych towarów bez podania przyczyny, jeśli powiadomi o tym Sprzedającego w terminie do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

Powiadomienie prosimy przesłać drogą e-mailową na adres: biuro@kalendarzenaczas.pl lub w formie listownej na adres: Kalendarze na czas, ul. Wodna 21, 42-470 Siewierz. W powiadomieniu prosimy podać dane Kupującego oraz informację, które towary i w jakich ilościach Kupujący zwraca - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można znaleźć na stronie https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php

Zwroty prosimy kierować na adres: Kalendarze na czas, ul. Wodna 21, 42-470 Siewierz.

Kupujący powinien zadbać o to, aby zwracany towar został prawidłowo zapakowany i zabezpieczony na czas transportu. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący. Niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od momentu otrzymania zwrotu towaru, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość wpłaconej przez niego kwoty wraz z należnymi odsetkami.

Prawo zwrotu nie dotyczy sytuacji, gdy:

-        przedmiotem zamówienia jest usługa wykonana na indywidualne zamówienie Kupującego (kalendarze autorskie, kalendarze z tłoczeniem, personalizacją, nadrukiem, grawerowaniem, wklejką reklamową, etc.),

-        zamówione produkty noszą wyraźne ślady użytkowania lub uległy zniszczeniu podczas użytkowania (naniesione notatki, wyrwane lub podarte kartki, zabrudzenie, etc.).